Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 10 2016

onlyfaint
09:07
Przejmuj się tym, co myślą inni, a zawsze będziesz ich więźniem.
— James Frey – Milion małych kawałków
Reposted fromlumincescence lumincescence viasatyra satyra
onlyfaint
09:06
Jezus Chrystus jest tym, który potrafi obdarzyć prawdziwą pasją życia, Jezus Chrystus jest tym, który nas prowadzi do tego, byśmy nie zadowalali się byle czym i dawali to, co w nas najlepsze; to Jezus Chrystus stawia nam wyzwania, zachęca nas i pomaga nam, by powstawać za każdym razem, kiedy uważamy siebie za przegranych. To Jezus Chrystus pobudza nas do podniesienia wzroku i do wzniosłych marzeń. Ktoś może powiedzieć - to takie trudne marzyć o podniosłych rzeczach, zawsze iść pod górę, jestem słaby, upadam. Ja się staram wysilam, ale wiele razy upadam. Alpiniści, kiedy idą w góry, śpiewają piękną pieśń, w której takie słowa: "w sztuce wspinania liczy się nie to, by nie upadać, ale by nie zostać w upadku". Jeśli jesteś słaby, upadasz, popatrz do góry - tam jest ręka Jezusa, która pomoże Ci wstać. Ręka Jezusa zawsze jest gotowa, by nas podnosić, kiedy upadamy. Czy to rozumiecie?
— Franciszek
onlyfaint
09:04
6436 f49c 500
Reposted fromBeetlesoup Beetlesoup viadidlirnik didlirnik
onlyfaint
09:03
1277 bfb9
Reposted fromBeetlesoup Beetlesoup viadidlirnik didlirnik
onlyfaint
09:02
8603 c20b 500
Dobrze mi z Tobą.
Reposted fromPocketfulOfDreams PocketfulOfDreams
onlyfaint
09:01
Reposted frommr-absentia mr-absentia viaohgodwhy ohgodwhy
onlyfaint
09:00
1941 4004 500
Reposted frommuszynka muszynka viaohgodwhy ohgodwhy
onlyfaint
09:00
2818 584d 500
Reposted fromrol rol viadidlirnik didlirnik
onlyfaint
08:59
5763 be8e 500
Reposted fromSzczurek Szczurek viadidlirnik didlirnik
onlyfaint
08:29
9949 948a
Reposted fromiamstrong iamstrong viacorazblizej corazblizej
onlyfaint
08:29
onlyfaint
08:28
9206 a2e4 500
Reposted frommartynkowa martynkowa viacorazblizej corazblizej

July 21 2016

onlyfaint
11:41
We are our choices
— jean paul sartre
Reposted fromfoodforsoul foodforsoul
onlyfaint
11:41
6020 2eb4 500
Reposted fromurban-cities urban-cities viacorazblizej corazblizej
11:41
onlyfaint
11:40
7304 8b57 500
Reposted fromthinredline thinredline viasatyra satyra
onlyfaint
11:40
0429 c7ef 500
Reposted fromrol rol viawelcometowonderland welcometowonderland
11:35
7840 e510
Reposted fromerial erial viadidlirnik didlirnik
onlyfaint
11:35
3097 1151
Reposted fromLeoPopeo LeoPopeo viadidlirnik didlirnik
onlyfaint
11:35
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl